اخبار

محمدحسین ایمانی خوشخو»، رییس دپارتمان گردشگری و معنویت دانشگاه علم و فرهنگ: «گردشگری نه تنها فرآیندی است که بشر از آن برای تحقق اهداف مادی زندگی خویش بهره می‌جوید، بلکه در بُعد غیرمادی فراتر از هر اقدام دیگری خواهد توانست نیازها و ابعاد معنوی فطری انسانی را تحقق ببخشد.» ...

ادامه مطلب

کمیته علمی کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت در دانشگاه علم و فرهنگ برای آماده سازی سومین دوره این گرهمایی تخصصی و علمی در سال ۹۶ برگزار شد. ...

ادامه مطلب

رییس دانشگاه علم و فرهنگ از افتتاح دپارتمان «گردشگری و معنویت» در این دانشگاه خبر داد و گفت: پس از برگزاری موفق اولین کنفرانس بین‌المللی گردشگری و معنویت و بازخوردهای مثبت آن در سطح ملی و بین‌المللی، دپارتمان گردشگری و معنویت با هدف پیگیری و تحقق اهداف بلندمدت تعریف شده در بیانیه‌ی این کنفرانس، تاسیس شد. ...

ادامه مطلب
جزئیات بیشتر

آدرس دبیرخانه


تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان شهید قموشی (پارک سابق)، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ


جزئیات بیشتر

محورهای کنفرانس

  • معنویت؛ راهی برای تحقق گردشگری پایدار
  • مبانی فلسفی و تعالی انسان در گردشگری
  • مبانی جامعه‌شناسی و تعامل اجتماعی در گردشگری
  • مبانی زیبایی‌سناختی فرهنگ، هنر و معماری در گردشگری
  • مبانی برنامه‌ریزی، اقتصاد و مدیریت در گردشگری با رویکرد معنوی