این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

آدرس دبیرخانه : 

تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ

ایمیل

info@icts-usc.ir

| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

باید مفهوم "گردشگری و معنویت" را از "گردشگری معنوی" جدا کرد

دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت در حالی در مسیر آماده سازی است که مفاهیم جدیدی به بدنه علمی علوم گردشگری در حال اضافه شدن است و شفاف سازی آن یک نیاز علمی و اجرایی به حساب می آيد.

دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت در حالی در مسیر آماده سازی است که مفاهیم جدیدی به بدنه علمی علوم گردشگری در حال اضافه شدن است و شفاف سازی آن یک نیاز علمی و اجرایی به حساب می آيد.

دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو، رئیس دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت  با اشاره به تفاوت گردشگری معنوی و گردشگری و معنویت گفت:از آنجا که برخی اصطلاحات و ترکیب ها به صورت ذهنی القا کننده معانی است که شاید بسیار سطحی یا دور از نظر واقعی جلوه کند، لازم است مفهوم گردشگری و معنویت را از گردشگری معنوی جداسازی کرد.
 
وی افزود: محققان و مجریان گردشگری همواره گردشگری معنوی را گونه ای خاص از گردشگری فرض کرده اند که در آن هدف اصلی گردشگری بر اساس معیار های معنا و ژرف نگری تنظیم و ساختار داده شده است. در حالی که مقوله گردشگری و معنویت اشاره ای عمیق به انواع گردشگری دارد که می تواند با معنا و مفاهیم متفاوت همراه باشد.در نتیجه باید گفت، موضوع گردشگری و معنویت به گونه ای خاص از گردشگری اشاره ندارد، بلکه هر نوع از گردشگری، می تواند بستر ساز یا حامل معانی و مفاهیم متفاوت باشد.
 
ایمانی خاطرنشان کرد: گردشگری که با حرکت فیزیکی فرد گردشگر در مختصات جغرافیایی شکل می گیرد، امکان کاوش و بازشناسی مفاهیم مختلف فرهنگی، انسانی، طبیعی و ... را فراهم می سازد. هر گردشگر به طور بالقوه آمادگی دریافت این مفاهیم را داراست و به میزان ظرفیت و توانایی خود به این مهم دست می یابد.بنابراین تمیز دادن بین این دو مقوله برای توسعه مبانی علمی و نظری این حیطه بسیار حائز اهمیت است.
 
محققان و پژوهشگران می توانند انواع مختلف گردشگری بر مبنای هدف را به صورت نمونه های دارای پتانسیل معنوی مورد بررسی قرار دهند و گونه های مختلف معنویت را از دل آن جستجو کنند.
وی گفت: محققان و پژوهشگران می توانند انواع مختلف گردشگری بر مبنای هدف را به صورت نمونه های دارای پتانسیل معنوی مورد بررسی قرار دهند و گونه های مختلف معنویت را از دل آن جستجو کنند. همچنین مجموعه مقالات دریافت شده در اولین کنفرانس گردشگری و معنویت نشان داد که عموم پژوهشگران مقوله گردشگری معنوی را به جای گردشگری و معنویت مورد توجه قرار دادند و زیارت و مسافرت مذهبی را به عنوان نمونه اصلی مطالعات انتخاب کرده اند.

رئیس این کنفرانس عنوان کرد: هر چند این رویکرد مورد پذیرش است اما موضوع مدنظر کنفرانس بسیار گسترده تر و عمیق تر از آن است که فرض شده است .بنابراین توجه و تامل بیشتر محققان به مقوله معنا در انواع مختلف گردشگری، می تواند شعبه ای جدید از مبانی نظری کاربردی و مورد نیاز جامعه مدرن را فراهم کند و توصیه می شود محققان گرامی مقوله معنویت را به عنوان چتری پوشش دهنده کلیه ابعاد گردشگری فرض کنند. بنابر این حتی از گردشگری ساحلی یا ورزشی هم سطحی از معنویت و ادراک قابل دریافت است.
 
گفتنی است؛ اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت در تاریخ 7 و 8 بهمن ماه 1394 در دانشگاه علم و فرهنگ تهران با دعوت از اساتید به نام و فرهیخته این حیطه برگزار شد و قرار است در بهمن ماه سال 1395 دومین دوره آاین کنفرانس بین المللی  برگزار شود.

به نقل از خبرگزاری سیناپرس
کد خبر : 36502  دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 - 12:09:23


بازگشت1395/02/13
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !