این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

آدرس دبیرخانه : 

تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ

ایمیل

info@icts-usc.ir

| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

سازمان جهانی گردشگری، اطلاعات دومین کنفرانس گردشگری و معنویت را نمایه کرد

جزئیات دومین کنفرانس گردشگری و معنویت در وب سایت سازمان جهانی گردشگری "UNWTO" نمایه شد

 اطلاعات دومین کنفرانس گردشگری و معنویت در تقویم وب سایت سازمان جهانی گردشگری "UNWTO" نمایه شد:
بازگشت1395/11/02
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !