این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

آدرس دبیرخانه : 

تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ

ایمیل

info@icts-usc.ir

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ های مهم " دومین دوره کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت ":

مهلت ارسال مقاله کامل 
** تمدید شد **
30 / 10 / 1395
   
اعلام نتایج داوری نهایی 10 /  11  / 1395