این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

آدرس دبیرخانه : 

تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ

ایمیل

info@icts-usc.ir

صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی

فهرست اسامی اعضای کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
(تنظیم براساس حروف الفبا)

·         دکتر جعفر آهنگران (عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ-مدیریت)

·         دکتر غلامحیدر ابراهیمبای سلامی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران-جامعه شناسی و گردشگری)

·         دکتر ایرج افشار سیستانی (استاد و متخصص ایرانشناسی)

·         پروفسور غلامرضا اعوانی (استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی-فلسفه)

·         دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو (دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ-بازاریابی و اقتصاد گردشگری)

·         دکتر محمدرسول ایمانی خوشخو (دکترای ادیان و عرفان)

·         دکتر حسن بلخاری قهی (مدیر گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران-فلسفه هنر و زیبایی شناسی)

·         دکتر محمد بهرام زاده (معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی)

·         دکتر آیت پیمان (مدیر مسئول دبيرخانه شوراى دين پژوهان كشور-علوم قرآنی و حدیث)

·         پروفسور جعفر جعفری (عضو هیئت علمی مدرسه هتلداری دانشگاه Wisconsin-Stout امریکا و مدیر برنامه بین المللی دانشگاه de les Illes Balears اسپانیا-انسان شناسی و فرهنگ)

·         دکتر منوچهر جهانیان (عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ-جغرافیا و گردشگری)

·         دکتر علی حسنی (عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ-اقتصاد گردشگری)

·         دکتر محمد رضایی (عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ-مطالعات فرهنگی)

·         دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس-جغرافیا و برنامه ریزی)

·         دکتر محسن رنجبر (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی-جغرافیا)

·         پروفسور شمس السادات زاهدی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی-مدیریت)

·         دکتر محمدرضا سعید آبادی (دانشیار دانشگاه تهران-مطالعات بین الملل)

·         دکتر حمید ضرغام بروجنی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی-گردشگری)

·         دکتر علی فتحی آشتیانی (مدیر گروه دکترای روانشناسی بالینی دانشگاه علم و فرهنگ-روانشناسی)

·         دکتر حسینعلی قبادی (استاد دانشگاه تربیت مدرس-ادبیات)

·         دکتر مهدی کروبی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی-گردشگری)

·         دکتر تیمور مرجانی(عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی-مدیریت)

·         دکتر سید امیر منصوری (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران-منظر و معماری)

·         دکتر سعدالله نصیری قیداری (دبیر کل ملی یونسکو در ایران)

·         دکتر محمدهادی همایون (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام-فرهنگ و ارتباطات)

·         دکتر رضا معصومی راد (مدیر کار گروه فرهنگ,گردشگری و ورزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی- مدیریت)