این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

آدرس دبیرخانه : 

تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ

ایمیل

info@icts-usc.ir

صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت در تاریخ هفتم و هشتم بهمن ماه 1394 توسط دانشگاه علم و فرهنگ و با همکاری جهاد دانشگاهی برگزار می گردد:

از آنجایی که سفر و گردشگری به عنوان یک نیاز انسانی، امکان دستیابی به کمال و تعالی را برای انسان فراهم می نماید، مطلوب است دیدگاههای موجود از نگاه صرفا مادی و ظاهری به معنایی و ارزشی تغییر یابد. که این مهم در راستای رفع نیاز بشر محصور در زندگی ماشینی است.

ماهیت چند بعدی و بین رشته ای گردشگری از یک سو و ظرفیت های بالقوه در حوزه های معنا و معنویت آن از سوی دیگر، برپایی محافلی علمی به منظور تجمیع آراء صاحبنظران، پژوهشگران، متولیان و عاملیت های این حوزه را ایجاب می نماید.  کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، اولین کنفرانسی است که موضوع گردشگری را با دید معنویت و با تجمیع نظرات و دیدگاه های صاحب نظران این حیطه مورد بررسی و بازشناسی قرار خواهد داد.

دانشگاه علم و فرهنگ در تاریخ هفتم و هشتم بهمن ماه 1394 و با حضور اساتید داخلی و خارجی اقدام به برگزاری این رویداد مهم بین المللی نموده است.

لازم به ذکر است «فلسفه و دین»، «روانشناسی و اخلاق»، «فرهنگ و جامعه»، «مدیریت و اقتصاد» به عنوان محورهای اصلی این کنفرانس تعریف شده و کلیه پژوهشگران و صاحبنظران این حوزه می‌توانند تا 4 دی ماه 1394 مقالات خود را به دبیرخانه کنفرانس به آدرس http://www.icts2016-usc.ir ارسال نمایند.